Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος εταιρειών για το 2019 και δήλωσης φόρου εισοδήματος 2019 αυτοεργοδοτούμενου που έχει υποχρέωση να ετοιμάζει εξελεγμένους λογαριασμούς