Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτοεργ.) για το έτος 2020 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου