Παραχώρηση Έκπτωσης επί Νέων Κεφαλαίων (NID) – Τροποποιητικός Νόμος